Unleash the Ergen

Yedinci ve sekizinci fasıllar

"Ama iyi dayak yedik"

Grup yumurta mağarasını keşfederken direk tarikatin kaldığı odaya daldılar, çok verimli dövdükleri için askerlerden biri yanına 3 mürid alıp arka odaya koştu ve yolda yerel tarikat liderini de toplayarak yarı-ejderin yanına sığındılar. Sonra grup onlarla muhatap olmadan mağranın diğer kısımlarını keşfetmeye karar verdi. Yarı ejder ve avanesi arka yoldan dolaşıp can ortalamsı çok azalmış gruba arkadan saldırıp dövdüler.

Bu esnada druid devamlı olarak dev örümcek formundaydı. Kol bacak sallayarak partiyle iletişim kurdu.

Comments

Ghauldin

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.